وارطان هوانسیان

وارطان هوانسیان یکی از طرفدران سر سخت معماری مدرن در ایران بود.
او در سال 1274 خورشیدی در یک خانواده ارمنی در تبریز به دنیا آمد.
پس از اتمام تحصیلات دوره دبیرستان در یک کارخانه قالی بافی در تبریز به عنوان طراح نقش قالی مشغول به فعالیت و کار شد.
در انتهای جنگ جهانی اول برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در سال 1301 فارغ التحصیل شد. مدتی در پاریس با آنری سوواژ همکاری داشت
و سپس دفتر خود را بازگشایی کرد.

vartan hoansiyan 3 - وارطان هوانسیان