هنرهای تجسمی چیست؟

تعریف انواع هنرها را بدانید

هنرهای تجسمی، هنرهایی هستند که ما می توانیم آنها را ببینیم،
نه اینکه مانند هنرهای شنیداری آنها را بشنویم.
این نوع از هنرها، بسیار رایج و متنوع هستند
و از آثار هنری که روی دیوار نصب می شوند گرفته تا فیلمی که تماشا می کنید را شامل می شوند.

چه نوع هنری، هنر تجسمی است؟

هنرهای تجسمی شامل هنرهایی مانند طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، عکاسی، فیلم سازی و چاپ دستی است.
بسیاری از این آثار هنری برای برانگیختن ما از طریق یک تجربه بصری خلق می شوند.
به طوری کهوقتی به آنها نگاه می کنیم، در ما احساسات خوب یا بد به وجود می آورند.

هنرهای تجسمی، به عنوان هنرهای تزئینی شناخته می شوند.
این سبک هنری، کاربردی تر و دارای کارکرد است، اما سبک هنری را حفظ می کند
و خلق آن، نیاز به استعداد دارد. هنرهای تزئینی شامل سرامیک، طراحی داخلی
و مبلمان و اثاثیه منزل، جواهر سازی، ساخت فلز و نجاری هستند.