گران‌ ترین اشتباهاتی که در چیدمان منزل ممکن است انجام دهید

بهترین طراحان نیز ممکن است اشتباهاتی را در رابطه به چیدمان منزل انجام دهند.
زمانی که این اشتباه کوچک باشد مانند خریدنِ یک کوسنِ اشتباه یا یک وسیله‌ی
تزئینی احمقانه، مشکل خیلی بزرگ نیست. اما وقتی به موجب این اشتباه
چند صد هزار یا حتی چند میلیون تومان ضرر کنید، قصه چیز دیگری خواهد بود.
همیشه باید تلاش کنید تا این اشتباهات به وجود نیایند؛ مگر اینکه پول و زمان نامحدودی داشته باشید.

فرآیند طراحی باید دقیقا همان چیزی باشد که می خواهید انجام دهید.
البته، اگر این اولین باری است که طرحی را برای خانه تان مد نظر دارید، اشتیاق شما می تواند مانع از کسب تجربه شده و باعث بروز اشتباهات متعدد شود.
از آنجا که سال ها سرمایه گذاری تان در خطر قرار دارد، کنترل هیجانتان می تواند بسیار مهم باشد.
در ادامه‌ی این مقاله به چند مورد از عناصر چیدمان منزل اشاره می‌کنیم که
انتخاب اشتباه آنها هزینه‌ی سنگینی در پی خواهد داشت.

home design 7 - چند اشتباه رایج در چیدمان منزل