چند اشتباه متداول در انتخاب پلان مسکونی

برای انتخاب پلان مسکونی هر صاحب‌خانه‌ای این قضیه را تجربه کرده باشد؛
شما خانه‌ای را انتخاب می‌کنید که فکر می‌کنید برای شما و خانواده‌تان ایده‌آل است و زمانی که به آنجا نقل مکان می‌کنید،
از خود می‌پرسید «این پلان معماری چرا برای ما مناسب است؟»
بسیاری از صاحب‌خانه‌ها در زمان جسجتو به دنبال مناسب‌ترین پلان، اشتباهات متداولی انجام می‌دهند.
اگر می‌خواهید با کمک یک معمار، پلان خانه را طراحی کنید
یا اینکه به دنبال خانه‌ای جدید هستید، این 10 اشتباه متداول در پلان معماری را به خاطر بسپارید و یاد بگیرید چطور باید از آنها دوری کنید.

home plan 6 - پلان مسکونی