پرسپکتیو یک نقطه ای

این مقاله حاوی تمامی نکاتی است که یک دانشجوی هنر باید دربارۀ پرسپکتیو یک نقطه ای بداند است.
این موارد برای هر کسی که مایل به یادگیری پرسپکتیو تک نقطه ای است مناسب است.
این مقاله برای افرادی که هیچ پیش زمینه یا تجربه ای در این زمینه ندارند آماده شده که با مقدمات و مفاهیم اولیه شروع می شود و بعد بسمت مفاهیم پیچیده تر مانند اشکال سه بعدی می رود.

پرسپکتیو تک نقطه ای : تعریف

سایت Dictionary.com ،پرسپکتیو تک نقطه ای را اینگونه معنی می کند:
یک سیستم ریاضی برای ارائۀ اشیاء سه بعدی و سطوح دو بعدی بوسیلۀ خطوط متقاطع است که بصورت عمودی و افقی رسم می شوند و از یک نقطه در خط افقی متشعشع می شوند.
اگرچه این تعریف بنظر پیچیده میاید، مفهوم آن نسبتا ساده است.

پرسپکتیوتک نقطه ای یک روش طراحی است که نشان می دهد چگونه اشیاء همزمان که دورتر می شوند، کوچکتر بنظر می رسند و در نهایت به یک ” نقطۀ ناپدید” در افق تبدیل می شوند.
این یک روش طراحی اشیاء روی سطح کاغذ است بنابراین در واقع سه بعدی و واقعی بنظر می رسند.

پرسپکتیو یک نقطه ای کی استفاده می شود ؟

پرسپکتیو تک نقطه ای اغلب زمانی استفاده می شود که اشیاء از روبرو دیده می شوند یا زمانیکه از روبرو به یک شیء طولانی مانند جاده یا ریل راه آهن نگاه می کنیم.
این یک روش رایج طراحی در بین معماران و تصویرگران مخصوصا زمانیکه قصدِ طراحی داخلی را داشته باشند، است.

نکته:

اگر می خواهید شیء ای را طراحی کنید که از روبرو به آن دیدی ندارید اما یک گوشۀ آن به شما نزدیک است،
بهتر است از پرسپکتیو دو بعدی استفاده کنید.

قوانین پرسپکتیو:

اشکال واقعی، نقطۀ ناپدید، و خطوط افقی
در پرسپکتیو تک نقطه ای، سطوحی که روبروی بیننده قرار دارند، بصورت شکل واقعی خود نمایان می شوند و بدون هیچ تحریفی هستند.
آنها با استفاده از خطوطِ پایۀ افقی و عمودی رسم می شوند.
از طرف دیگر، سطوحی که از بیننده دور هستند، به یک “نقطۀ ناپدید” تبدیل می شوند.

اینجا نقطه ای است که در “خط افقی” دقیقا در برابر چشم بیننده قرار می گیرد.
طراحی روی عکس ها برای تعیین نقاط ناپدید، خطوط افقی، و اشکال واقعی هم امکان پذیر است.
مطالعۀ کارهای هنرمندان معروف می تواند در درک بهتر پرسپکتیو تک نقطه ای مفید باشد.

نکات مهم:

 •  سطوحی که روبروی بیننده قرار دارند اشکال واقعی را نشان می دهند.
 •  سطوحی که از بیننده دورتر هستند در نهایت به نقاط ناپدید تبدیل می شوند.

آموزش پرسپکتیو تک نقطه ای

آموزش زیر نشان می دهد که چگونه بصورت گام به گام پرسپکتیو تک نقطه ای را انجام دهید.
این مثال ها به ترتیبی که آمده اند باید انجام شوند، و هر کدام بر اساس کار قبلی انجام گیرد.

تجهیزات پیشنهادی:

 •  مداد مکانیکی یا مداد کلاچ (clutch) با نوکِ HB یا 2H
 •  کاغذ مشکی
 • یک خط کش و پرگار می تواند در زمان یادگیری طراحیِ پرسپکتیو تک نقطه ای مفید باشد.

اگرچه دانشجویان هنر این نوع تمرین ها را بوسیلۀ ابزار خاصی انجام نمی دهند.

تمرین 1 پرسپکتیو : بلوک های مکعبی و مستطیلی

طراحی بلوک های مستطیلی، اغلب اولین درسِ پرسپکتیو تک نقطه ای است که پایۀ تمرین های بعدی می باشد.
این تمرین چگونگی طراحی مکعب در پرسپکتیو تک نقطه ای را نشان می دهد و شما را از طریق طراحی این موارد به بالا، پایین، یا در سمتِ خط افقی می برد.

با اتمام این تمرین، قادر خواهید بود:

 • از وزنِ مناسب خطوط استفاده کنید (خطوط روشن برای خطوط ساخت، و خطوط تیره برای نمای کلی).
 •  نقطۀ ناپدید و خط افقی را بدرستی مکان یابی کنید.
 • موارد زیر را بهتر درک کنید:
 1. اشیاء بالای خط افقی طوری طراحی می شوند که گویی شما از پایین به آنها نگاه می کنید (شما قسمت زیرِ شیء را می بینید).
 2.  اشیاء زیر خط افق طوری طراحی می شوند که گویی شما از بالا به آنها نگاه می کنید (شما قسمت بالای شیء را می بینید).
 3. اشیاء که نه در بالا و نه در پایین خط افق هستند طوری طراحی می شوند که گویی مستقیم به آنها نگاه می کنید (شما نه بالا و نه زیرِ شیء را می بینید).

تمرین 2 پرسپکتیو : پشته سازی، حفره ها، و زاویه ها

این برگه نشان می دهد که چگونه بلوک ها را پشته سازی کنید، قسمت های اضافی را جدا کنید،
و زاویه های غیر معمول را در پرسپکتیو تک نقطه ای طراحی کنید و از این طریق بتدریج اشکال پیچیده تری را خلق نمایید.

بعد از تکمیل این تمرین، قادر خواهید بود:

 • بلوک های انباشته را اندازه های مختلف طراحی کنید.
 • طراحی بلوک هایی که حفره دارند، خطوط ساختِ و ساز، و لبه های منطقۀ برش را انجام دهید.
 • بخش هایی را از بلوک ها حذف کنید و یا زاویه های غیر معمول را به آن اضافه نمایید.

زمانیکه به اندازۀ کافی در طراحی این خطوط حرفه ای شدید، ممکن است بخواهید اشکال چالش برانگیزی مانند حروف و یا اشکال مستطیلی را طراحی کنید.

تمرین 3: پرسپکتیو نوعی حروف درشت و سیاه

طراحی حروف درشت و سیاه در پرسپکتیو تک نقطه ای کاری نسبتا آسان و مستقیم است که بعنوان تکلیف منزل مناسب است.
فایل ویدئویی زیر چگونگی انجام اینکار را نشان می دهد.

تمرین 4 پرسپکتیو : یافتن نقاط مرکزی و فضاهای برابر

فایل ویدئویی زیر چگونگی تقسیمِ برابر اشیاء را در پرسپکتیو تک نقطه ای نشان می دهد و به شما اجازه می دهد حصارها، لامپ ها، و پنجره و ساختمان را طراحی کنید.

بعد از اتمام این تمرین قادر خواهید بود:

 • نقطۀ مرکزی هر سطح مستطیلی را با استفاده از روش “گوشه به گوشه” پیدا کنید.
 • سطوح هر بلوک مستطیلی را به هر تعداد بخش های مساوی تقسیم کنید.
 • کاشی های روی زمین را در پرسپکتیو تک نقطه ای طراحی کنید.
 • اشیاء تکرار شونده، مانند حصار ها را از فاصله های دور طراحی کنید.
  تمامی این موارد در فایل آموزشی زیر توضیح داده شده اند.

تمرین 5: پرسپکتیو تک نقطه ای منظرۀ شهر

طراحی یک جاده و منظرۀ شهر در اطراف آن تمرین مناسبی برای ادامۀ تمرین های قبلی است.
پرسپکتیو تک نقطه ای صحنۀ خیابان اغلب اشیاء مختلف را با هم ترکیب می کند.
این تمرین می تواند چالش بر انگیز و یا ساده باشد

تمرین 6 پرسپکتیو : دایره ها و منحنی ها

چالش برانگیز ترین جنبۀ پرسپکتیو، طراحی اشکال دایره ای و منحنی است.
اغلب این طرح ها بصورت آزاد درون مستطیل ها و یا مکعب ها طراحی می شوند تا مقیاس ها درست باشد.

بعد از اتمام این تمرین شما قادر خواهید بود:

 • از تکنیک جعبه گذاری (crating) طراحی اشکال پیچیده درون جعبه های مستطیلی استفاده کنید.
 •  دایره ها، استوانه ها، و اشکال مخروطی را از زاویه های مختلف، در پرسپکتیو تک نقطه ای طراحی کنید.
 • از خطوط مستقیم برای طراحی اشکال منحنی مانند انحنای رودخانه ها یا درختان در پرسپکتیو تک نقطه ای استفاده کنید.
 •  و موارد زیر را بهتر درک کنید:
 1. دایره ها و منحنی ها که روبروی بیننده قرار دارند بصورت شکل واقعی خود هستند.
 2. دایره هایی که به سمت نقطۀ ناپدید می روند، بصورت انحراف یافته نشان داده می شوند و هر چه دورتر می شوند کوچکتر می شوند.

تمرین 7: اتاق پرسپکتیو تک نقطه ای

اصلی ترین درسِ پرسپکتیو تک نقطه ای، اتاق پرسپکتیو تک نقطه ای است.
طراحان داخلی مهارت های مختلفی را با هم ترکیب می کنند تا بتوانند از پسِ اینکار چالش برانگیز برآیند.
پرسپکتیو کف اتاق به شما اجازه می دهد تا سطوح را به فضاهای برابر تقسیم کنید.

فیلم ویدئویی برای پرسپکتیو یک نقطه ای

در حالیکه سوال اصلی این است که چگونه طراحی پنجره، مبلمان، میزها، تخت خواب،
و راهرو های مجاور می تواند فارغ از میزان توانایی شما بعنوان طراح، همچنان کاری دشوار باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به مثال هایی که در زیر آورده ایم که شامل تخت خواب ها، اتاق نشیمن، آشپزخانه، و هال است، مراجعه کنید.
طراحی یک اتاق در پرسپکتیو تک نقطه ای می تواند تمرین مناسبی برای افرادی باشد که مایلند بعد ها طراحی داخلی یا معماری را دنبال کنند.

تصاویر بالا، پرسپکتیو تک نقطه ای را نشان می دهد که می تواند بصورت مستقیم یا دنباله دار طراحی شود.
برای درک بهتر این موارد می توانید فایل ویدئویی زیر را که بصورت آموزش گام به گام است مشاهده نمایید.
این راهنما بخشی از دروس ضروری برای دانشجویان هنر است که مانند راهنمای سفر به طراحی است.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی دکوراسیون داخلی

مطالعه بیشتر
۸ تا از رنگ های طراحی داخلی که همین الان باید در خانه تان داشته باشید
معماری چیست؟
طراحی حمام
آموزش نورپردازی رستوران و هتل
چرا نمای خارجی منزل تا بدین حد مهم است ؟
چگونه دیوار تاکیدی و رنگ آن را در اتاق خواب تعیین کنیم ؟
نورپردازی در معماری به عنوان یک عنصر
اسکچ آپ یا تری دی مکس
رنگ بژ در دکوراسیون داخلی
چگونه فضاهای بدساخت را به دکوراسیون شیک تبدیل کنیم؟
نورپردازی در معماری که به یک عنصر اصلی در طراحی تبدیل شده
دوازده نکته کلیدی برای بهبود دکوراسیون و تزیین اتاق‌
ایده‌های طراحی راهرو
طراحی اتاق خواب کودک شیک
ایده هایی برای دکوراسیون داخلی خانه های کوچک
نکاتی برای طراحی فضای کار و افزایش بهره وری شما
جزئیات مربوط به اجزای فضاهای داخلی
انواع درب کابینت
آینه در دکوراسیون داخلی
وارطان هوانسیان
چگونه با استفاده از دکوراسیون داخلی، فضای آپارتمان را گرم‌ تر کنیم؟
دکوراسیون و طراحی آشپزخانه کوچک
نحوه‌ی انتخاب رنگ مبلمان راحتی 
تفاوت بین طراحی خارجی و داخلی
طراحی داخلی کافی شاپ
وینیت یا وینیتینگ در دکوراسیون داخلی
گونه شناسی معماری
۱۲ طراحی شگفت انگیز برای پنجره نمای بیرونی
طراحی داخلی به سبک معاصر
معماری پارامتریک
شروع ثبت نام دوره های آموزش آنلاین و مجازی - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرام آموزش های دکوراسیون را پیگیری کنید
+