نورپردازی معماری زاها حدید

طرح های زاها حدید ، نه تنها بخاطر روش های ابداعی او برای استفاده از مواد ملموس، بلکه بخاطر تخیل او در زمینه ی نورپردازی معماری ، مورد توجه قرار گرفته است.
نظریه های تقسیم بندی و سیالیت او در حال حاضر ، روش های مشهور طراحی است که او را قادر میسازد که فرم مناسبی برای اجرای آنها پیدا کند.

با وجودی که پیشرفت او در استفاده از نور برای ارائه معماری اش به عنصری اساسی در ظهور و تفسیر معماری او تبدیل شده است ، با این حال ، پیشرفت او در این زمینه ، اغلب نادیده گرفته میشود.
انتقال سه دهه ای از خطوط کم نور در اولین ایستگاه آتش نشانی Vitra به بلندترین تالار میانی جهان در آسمان خراش Leeza SOHO ، که نورخورشید زیادی را جذب میکند ، پیشرفت قابل ملاحظه ای از میراث درخشان زاها حدید را نشان میدهد.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

نور ، شکاف بین معماری و ادراک ما را می پوشاند

ما، اشکال و مواد را نه با چشم خود بصورت مستقیم بلکه از طریق انعکاس نور ، مشاهده میکنیم.
در استفاده ی زاها حدید از نور ، در نظر اول ممکن است خطوط نور بصورت گرافیکی به نظر برسند.
با این حال، این بانوی بزرگ برای ارتقای تخیل معماری خود بسیار ماهرانه عمل کرد.
خطوط درخشان، که همان چراغ ها یا پنجره ها هستند ، نشان دهنده ی کار اولیه او هستند ،اما در نگاه های بعدی این خطوط درخشان بصورت زمینه های درخشان و نقشی از درخشندگی به نظر خواهند رسید.

خطوط انحرافی نور در نورپردازی معماری

خطوط قاطع غیرموازی ، انرژی نهفته ی اولین ساختمانی که او طراحی کرده است را نشان میدهد:
ایستگاه آتش نشانی Vitra (Weil am Rhein, 1993) ، تضادها را بصورت واضح در کناره ی دیواره های بتنی، نشان میدهد.خطوط نوری در سقف ، یا بین دیواره ها و زمین یا بین دیوار و سقف متحرک ،
معماری خطی را بوسیله ی لبه های تیز تقویت میکند.

در داخل ساختمان ، شکاف های نوری بین دیوار و سقف ساختمان را نیز میپوشاند.
حتی طراحی پرده های خورشیدی ، الگوی معماری خطی را تقویت میکند.
خطوط دقیق نوری به عنوان جلوه هایی از طراحی های ابداعی او ظاهر میشوند.
با اینکه لبه های درونی آن ، خطوط بتنی تیز را منعکس میکنند اما نور ملایم در داخل و بیرون، به شیوه ای که انرژی اشکال ساختمان را خنثی کند ، پخش میشود.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

تبدیل خطوط شهری به نوارهای نوری زاها حدید

اکتشافات زاها حدید ، بوسیله ی طرح های ابداعی او ، منجر به چندین تفسیر گرافیکی از نورپردازی معماری و روشنایی شده است.
به همین منظور ، چشم اندازهای اطراف ساختمان را با ساختار جدیدش در هم آمیختند، زاها حدید الگوهای حمل و نقل شهری را تجزیه و تحلیل کرد و آنها را به الگوهای نورپردازی معماری جدیدی تبدیل کرد.
در پایانه ی Hoenheim-Nord و پارک خودرو (2001) در استراسبورگ، او مجذوب علایم سفید جاده شد و آنها را به چراغ های نوری افقی سفید تبدیل کرد و یا به عنوان نوارهایی در سقف بتونی یا به عنوان ستون های کج برای پارکینگ خودرو مورد استفاده قرار داد.

 پنجره ها تا سقف ها دارای قالب های منسجمی هستند.

مرکز علمی Phaeno (ولفسبورگ ، 2005) ، نقطه ی عطفی در تخیل نورپردازی معماری زاها حدید بود.
پنجره ها و چراغ ها در سطح ساختمان ، به صورت مساوی تقسیم شده اند، که یک روش طراحی جامع ایجاد میکند و درنتیجه خطوط و گوشه های تیز مانند زمان قبل از طراحی های زاها حدید، ساخته شدند.
این ساختمان بتنی مرتفع یک سایه ی بزرگ در منطقه ایجاد میکند و باتوجه به نورخورشید در یک طرف ، تاثیر این سایه بیشتر میشود.

برای مقابله با این مسئله ، چراغ های سقفی پراکنده در فضای تاریک ، پخش شده اند.
ساختار ساختمانی مورب ، نیاز به پنجره های لوزی شکل دارد.

در مقابل ، زاها حدید در پروژه های قبلی با لبه های تیز ، اشکال را به صورت منحنی در آورده است که نشانگر پیشرفت طراحی ها ، به سمت طراحی های سیال است.
به منظور ایجاد یک ساختار خارجی منسجم ، این خطوط لوزی شکل در قسمت زیرین مرتفع موزه نیز به کار برده شده است.
در نتیجه بازدیدکنندگان ، یک روش طراحی کلی را که شامل نورخورشید و نورمصنوعی است را مشاهده میکنند.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

نشان دادن بازتاب های منظره ای درخشان در نورپردازی معماری پویا

ایستگاه راه آهن Nordpark (اینسبروک ، 2007) ، باعث ایجاد دوره ای جدیدی از نور و سیالیت را در خلاقیت زاها حدید شد.
در اینجا ، نور توسط بتن جذب نمیشود بلکه توسط شیشه منعکس میشود. زاها حدید، این ساختار را از ساختارهای یخی و یخ های سفت محلی الهام گرفته است، که بصورت قابل توجهی ،انعکاس را از سطوح ،به منظور ایجاد تصاویر شفاف خیره کننده ، افزایش میدهد.
بنابراین ، این ساختار در چشم اندازی که دارد یکتا نیست اما ویژگی های چشم اندازهای محلی را دارد.

زمانی که به سمت و اطراف این ایستگاه حرکت میکنید ، تصاویر آینه ی پیچیده ، ادراک ببینده را تحریک میکند.
در شب روشن ، این ایستگاه ، تابش های خیره کننده ای را منعکس میکند.
چندین سال بعد ، سطوح براق در گالری Serpentine Sackler (لندن ، 2013) ، یادآور ساختار یخی شناور اینسبروک بود.

افزایش سیالیت با نورخورشید و نورپردازی معماری

در حالی که زاها حدید ، بطور کلی اشکال سیالی را در طراحی نمای خارجی ساختمان ها بکار میبرد ، در MAXXI ، موزه هنرهای قرن 21ام (رم ، 2009) ، انرژی فضای داخلی ساختمان ، از انرژی نمای خارجی آن پیشیگرفت .
او یک هماهنگی بین فرم های سیال ، نورخورشید و نورپردازی معماری این موزه ی ایتالیایی ایجاد کرد.

دریچه های خطی از شبکه ی مفهومی تبعیت میکنند و نورخورشید را فیلتر میکنند و نور ملایمی را برای منحنی های درون ساختمان ،تضمین میکنند.
چراغ های روشنایی در هرجای ممکن ، بصورتی که در معرض دید ببینده نباشد ، تعبیه شده است.
پلکان های سیاه ، تضادی شدید با نورهای سفید زیرین ایجاد میکنند.
نور منتشر شده از طریق ساختمان و سازه ها به آرامی جریان می یابد و تعادلی را بین خطوط پویا و تضاد اجسام سیاه و سفید ایجاد میکند.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

زرق و برق طلایی و آسمان پرستاره ی درخشان نورپردازی معماری

پس از یک دوره ی ساخت ساختمان های سرد و بتنی ، زاها حدید برای اولین بار فضایی گرم ، طلایی و براق برای خانه ی اپرای گوانگجو (چین ، 2010) را طراحی کرد.
طراحی تالار کنفرانس ، بوسیله ی سیالیت و یکپارچگی انجام شد.
هزاران نقطه ی نوری در سقف ، یادآور آسمان رویایی پرستاره برای حضار است.
الگوهای نوری که بر روی بالکن های آبشاری تعبیه شده است، باعث بروز بازتاب در این بالکن های آبشاری میشود.
این امواج ، تضاد واضحی بین نمای خارجی بلورین و نمای خارجی مثلثی شکل ایجاد میکنند.

حفظ سیالیت بوسیله ی روز و شب در نورپردازی معماری

تلاش برای همگنی در مرکز حیدر علی اف (باکو ، 2012) ، منجر به جدایی بیشتر نور و سایه شد.
در طول روز ، این حجم نور را بازتاب میکند و بدون دخالت بافت های زیرین ، در این سطوح صاف ،الگوی سایه ی خورشید بر این منطقه حکمفرماست .
نماهای شیشه ای مسطح ، تصاویر محیط اطراف را منعکس میکند.
درشب ، نور داخلی بر روی سطوح بیرونی جریان می یابد و نورافکن ها ، شکل هندسی ساختمان را بیشتر نشان میدهند.

در نتیجه ، خطوط سیال در تالار کنفرانس ، نور ملایمی را ایجاد میکند و در تضاد با ارایش آسمان پر ستاره در خانه ی اپرای گوانگجوست، زیرا نورپردازی معماری در باکو ، بصورت ماهرانه ای بین سقف چوبی و دیوارها – تقریبا بدون اینکه در دید تماشاگران باشد ، طراحی شده است.
نور اضافی خورشید ، پخش نور را بر روی اشکال سیال برجسته میکند.
با این حال ، در این لابی ، خطوط نور پراکنده ، در مقایسه با جریان مداوم بقیه ی سازه ، با لبه های سفت و سختی که دارد ، باعث رنجش میشود.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

روشنایی پیکسلی در نورپردازی معماری

اخیرا مرکز بین المللی فرهنگی جوانان نانجینگ (نانجینگ ، 2016) نشان داده است که مانند مرکز حیدر علی اف همگن نیست ، بلکه انتقالی پویا از برج های شیشه ای عمودی به بالکن بتنی افقی ، درجریان است.
تابلوهای لوزی شکل ، الگوی مرکز علمی Phaeno را یادآوری میکند، و به تدریج از شیشه ی شفاف به صفحه های فیبر بتنی ، تغییر شکل پیدا میکند.
این مرکز ، پیشرفت دیگری از روشنایی سیالات را نشان میدهد.
در مقایسه با سالن های بزرگ در مرکز حیدر علی اف و خانه ی اپرای گوانگجو، جایی که روشنایی در آن کاملا یکپارچه بود یا مثل یک آسمان پرستاره به نظر میرسید، مرکز نانجینگ یک سطح تقریبا نورانی را نشان میدهد.

صدها حفره ی کوچک در خطوط موج دار ، ساختار هندسی پویایی را در داخل ساختمان ایجاد میکنند.
سقف نقطه ای در سالن بزرگ ، نشان دهنده ی زیبایی روشنایی پیکسلی است که در آن سقف ستاره ای در گوانگجو ،به دایره های درخشان در نانجینگ تبدیل شده است.
کاملا واضح است که رابطه ی محکم با سطوح نورانی ، در اینجا به سمت نور تغییر مسیر داده است.

اشکال درخشان ، این حجم را بصورت مجزا از هم نشان میدهد

در حالی که زاها حدید پیش از این با ساختمان های شیشه ای محصور شده مانند الگوی ساختمان سیال ایستگاه راه آهن Nordpark ، کار کرده است ،
Port House جدیدش (آنتورپ ، 2016) تفسیر مختصری از حجم شیشه ای شناور را نشان میدهد.
بیشتر اشکال مثلثی در این ساختمان بزرگ شفاف هستند و فقط تعداد کمی از آنها مات هستند.
در ترکیب با سطح موج دار آن ، این نما ، تصویری بسیار پرجنب و جوش را نشان میدهد که در شرایط مختلف نورخورشید را بصورت چشمگیری تغییر میدهد.

از دیواره های بتنی ماتش در ایستگاه آتش نشانی Vitra ، در آنتورپ، زاها حدید به ظاهر درخشانی را برای نمای خارجی ، رسیده است.
با این حال ، او این حجم را تقسیم بندی شده را ، شکافته است، اما این بار نه تنها از شکل دادن استفاده کرده است بلکه از بازتاب نیز استفاده کرده است.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

نقطه ی عطف در نورپردازی معماری

با نگاهی به حرفه ی زاها حدید ، میتوانیم نقطه ی عطفی تعیین کننده در مورد راهکارهای طراحی او، که در ایستگاه راه آهن Nordpark مشهود است ، را تشخیص دهیم، جایی که پیوستگی و سیالیت او را به تفکر ساختاری واداشته است و تقسیم بندی را به کناری گذاشته است.
این مرحله نیز به نوع جدیدی از نور تعبیر شده است.

سطوح نمای مات ، پس از آن تکمیل شد یا بوسیله ی انعکاس جایگزین شد، و سپس این معماری ،شروع به آیینه کاری محیط اطراف کرد.بطور مشابه، سطوح داخلی او از بتن خام ،تغییر کرد و از طریق سفید خالص به رنگ طلایی فریبنده برای فضاهای کلیدی تغییر یافت.
و این طراحی ، در زبان بصری نقاشی های ابداعی او نفوذ کرده است، و زاها حدید اغلب خطوط هندسی را به ترتیب به خطوط نوری پراکنده و منحنی تبدیل کرده است.

بنابراین ، نورپردازی معماری اولیه او بیشتر شبیه بیان طرح گرافیکی بود تا بهره برداری از پتانسیل کامل نور برای تفسیر معماری.
در همین حال ، نورپردازی معماری پراکنده ی او، فضایی آرام را ایجاد میکند که انرژی فضا را از اشکال سیال دریافت میکند.
اما او از نور نمایشی برای ایجاد اشکال یا ایجاد بافت های پرجنب و جوش استفاده نکرد.

نورپردازی معماری پویا

لازم به ذکر است که او در برابر وسوسه ی طراحی نورپردازی معماری برای افزایش تاثیرات بصری مقاومت کرد و در عوض ، روی خود نور ، به عنوان بعد مهم معماری متمرکز شد.
در حالی که برخی از معاصران او ، اشکال پویا را مورد بررسی قرار دادند و بخاطر کشف انواع جدیدی از طرح های پویای شهری ، شهرت یافته اند ،اما زاها حدید، پارامترهای طراحی خود را به اشکال و انعکاس محدود کرد.

به طرز شگفت آوری ، در حالی که زاها حدید تحت فشار مرزهای فنی و رسمی متعددی قرار داشت ولی با این وجود ، طراحی هایش را به سمت نورپردازی معماری پویا هدایت کرده است.
تاسیسات موقتی که در Parametric Space به کار برده است (کپنهاگ ، 2013) یک استثنای رویایی را نشان میدهد که در آن الگوهای نوری به حرکت انعطاف پذیر غشا واکنش نشان میدهد و در زبان معماری پارامتریک او ، گنجانده شده اند.

نورپردازی معماری
نورپردازی معماری

آسمان خراش قدیمی Leeza SOHO

اگرچه بسیاری از ساختمان هایش با ظاهری مستحکم ،ظاهر شده اند، اما آسمان خراش قدیمی Leeza SOHO او در پکن ، ظاهری مخالف را مجسم میکند.
در این پروژه ، تمایل به نور طبیعی ، منجر به ساخت بلندترین تالار میانی جهان شده است.
فرسودگی شکاف بین دو نیمه ی ساختمان ،منجر به استفاده از نورخورشید شده است.
ازطریق این پروژه و تمام پروژه های قبلی او ، مسیر خوبی را از خطوط نوری تقسیم شده به سیالیتی درخشان ، بوسیله ی روز و شب ، کشف کرده است.

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی دکوراسیون داخلی

سوال و جواب های مطرح شده در این بخش :

طرح های زاها حدید ، نه تنها بخاطر روش های ابداعی او برای استفاده از مواد ملموس، بلکه بخاطر تخیل او در زمینه ی نورپردازی معماری ، مورد توجه قرار گرفته است.

در استفاده ی زاها حدید از نور ، در نظر اول ممکن است خطوط نور بصورت گرافیکی به نظر برسند.
نور ارتباط‌هایی را ایجاد می‌کند و یک محل را در محل دیگری مشخص می‌کند.

بله ، دوره های آموزش دکوراسیون داخلی را داریم .

ضمنا ورکشاپ های آنلاین رشته های دکوراسیون داخلی را نیز داریم .

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

اکتشافات زاها حدید ، بوسیله ی طرح های ابداعی او ، منجر به چندین تفسیر گرافیکی از نورپردازی معماری و روشنایی شده است.

یکی دیگر از راه های شگفت انگیز برای بهره بردن از نور طبیعی استفاده از نورگیر است.
سقف خانه همیشه قسمتی بوده است که بسیاری از مالکان خانه هنگام طراحی فضای داخلی خود، آن را فراموش می کنند.

در اینجا ، نور توسط بتن جذب نمیشود بلکه توسط شیشه منعکس میشود. زاها حدید، این ساختار را از ساختارهای یخی و یخ های سفت محلی الهام گرفته است

افکت نور کنتراست زیبایی را به نمایش می‌گذارد اما الگوی آن طوری نیست که مانند کتابخانه‌ی مرکزی سیاتل در طول روز تغییر داشته باشد.

مطالعه بیشتر
تغییر دکوراسیون اتاق خواب
تفاوت طراح داخلی با دکوراتور در چیست ؟
پنج نکته‌ی مفید برای انتخاب تابلو در دکوراسیون
ایده ها، الهامات و تصاویر طراحی پلکان
انواع منابع نوری
طراحی اتاق خواب مستر
چگونه یک اتاق بدون پنجره را تزئین کنیم
تفاوت بین معماری و مجسمه سازی
طراحی کم هزینه برای مغازه های کوچک
اهمیت طراحی نمای ساختمان
اهمیت خطوط دید در طراحی داخلی
ایده‌ ها و نکاتی برای دکوراسیون با چوب خام
ساخت آبشار تزیینی ، آبنمای تزیینی
چگونه می توان از اصول پایه طراحی داخلی برای تزئین خانه استفاده کرد
راهنمایی برای انتخاب رنگ موکت
رنگ بژ در دکوراسیون داخلی
دیزاین آشپزخانه استاندارد
محسن فروغی
رنگ زرد در دکوراسیون داخلی
ضرورت آموزش اسکیس
۴ اشتباه در مورد اتاق نشیمن و چگونگی تصحیح آنها
مفاهیم سبک کلاسیک
ایده‌ها و نکاتی درباره‌ی محل قرار گیری و دکور تلویزیون
۲۷ سبک طراحی داخلی
چند ایده اتاق نشیمن به سبک فرانسوی
رنگ قرمز در دکوراسیون داخلی
چند اشتباه رایج در چیدمان منزل
چه سبک معماری برای شما مناسب است ؟
سبک های طراحی کابینت فوق العاده برای آشپزخانه های مدرن
طراحی اتاق خواب کودک شیک
شروع ثبت نام دوره های آموزش آنلاین و مجازی - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرام آموزش های دکوراسیون را پیگیری کنید
+