• استفاده از نورپردازی در معماری به عنوان یک عنصر

 1. نورپردازی در معماری نقشی مرکزی را در طراحی محیط بصری بازی می‌کند.
 2. معماری، افراد و اشیا همگی با انعکاس نور قابل رویت می‎شوند.
 3. نورپردازی در معماری روی سلامت ما، زیبایی محیط و احساس غالب در اتاق یا فضا تأثیر می‌گذارد.
 4. این نور است که در درجه‌ی اول بپرسید: «چی می‌بینید؟»
 5. درک ما از معماری تحت تأثیر نور است:
 6. نور تعریف‌کننده‌ی منطقه‌ها و مرزهاست.
 7. نور باعث گسترش و تأکید اتاق‌ها می‌شود.
 8. نور ارتباط‌هایی را ایجاد می‌کند و یک محل را در محل دیگری مشخص می‌کند.
architectural lightening - نورپردازی در معماری به عنوان یک عنصر
 • لزوم نورپردازی در معماری در طراحی فضاها:

 • نورپردازی در معماری  چندین کاربرد دارد اما برای اعمال اثر هنری، هیچ قانونی سریع و سرراستی وجود ندارد. کاربردهای نور عبارت‌اند از:

  روشنایی:


 • توانایی دیدن اینکه چه اتفاقی در محیط در حال رخ دادن است. اگر افراد نتوانند سایرین یا اشیا را به درستی ببینند، طرح نور با شکست مواجه شده – مگر اینکه منظور خاصی از این طراحی وجود داشته باشد.

  آشکارسازی شکل:


 •  تغییر درک نسبت به شکل‌ها در فضا، به ویژه عناصر سه‌بعدی.

  تمرکز:


 • هدایت کردن توجه عمومی به منطقه‌ای خاص و پرت کردن حواس‌ها نسبت به منطقه‌ای دیگر.

  کنتراست:

 • نورانی کردن یک شی یا ناحیه، طوری که نسبت به سایر عناصر محیط روشن‌تر باشد.

  انجام کارهای خاص:


 • سطح روشنایی مورد نیاز برای انجام کارهای مختلف بستگی میزان دید نسبت به کار و شرایط محیطی دارد.
architectural lightening 2 - نورپردازی در معماری به عنوان یک عنصر