نکته‌های مفید یک طراح برای مرتب‌ کردن خانه

در این مقاله، هوشمندانه‌ترین راه‌حل‌ها در طراحی دکوراسیون داخلی 
را برای مرتب‌ کردن خانه ، مرور خواهیم کرد.
ما از Clare Morton و Amelia Carter که جزو کارشناسان طراحی داخلی هستند درباره مرتب‌ کردن خانه سؤالاتی را پرسیدیم که شنیدن پاسخ‌های آنان خالی از لطف نیست.

tiding up house 6 - نکته‌های مفید یک طراح برای مرتب‌ کردن خانه