مراحل طراحی منظر

مزایای یک سیستم سازماندهی‌شده در توسعه طراحی منظر بسیار ارزشمند است.
همانند اکثر تلاش‌ها، سطح بهره‌وری نسبت به ورودی زمان، با یک رویکرد سازمان‌یافته به میزان زیادی افزایش می‌یابد.
مراحل طراحی منظر :

  1. توسعه طرح نقشه.
  2. اجرای تجزیه و تحلیل سایت
  3. ارزیابی نیازها و خواسته‌های خانواده.
  4. تعیین نواحی فعالیت
  5. طراحی نواحی فعالیت
  6. انتخاب گیاه و قرار دادن آن
مراحل طراحی منظر

1- توسعه طرح نقشه

تجسم برخی از جنبه‌های طراحی بدون جایگذاری آنها در مقیاس روی کاغذ دشوار است.
طراح باید با نقاشی‌ها یا طرح‌ها فکر کند و اشتباهات خود را روی کاغذ ایجاد کند نه روی سایت منظر.
طرح نقاشی باید شامل :

  1. جایگذاری دقیق خانه در محل
  2. مکان و اندازه‌های دقیق خانه با جایگذاری پنجره و درب
  3. راه‌های ورودی ماشین‌رو و یا پیاده‌رو موجود باشد.

در صورتی که مشتری نقشه دقیقی از خانه و موقعیت و نقشه طبقات خانه با ابعاد خارجی داشته باشد، این امر موجب صرفه جویی زیادی در زمان می‌شود.
این نقشه‌ها ممکن است از پرونده سازنده، توسعه‌دهنده یا پرونده مالکیت شهرستان یا شهر کسب شود.
به طور معمول، 1 اینچ برابر با 5 فوت یا 1 اینچ برابر با 10 فوت است، اما شما می‌توانید مقیاس دیگری را براساس ابعاد طراحی و ابعاد پروژه خود انتخاب کنید.
ابزارهای نقاشی مورد توصیه عبارتند از: مداد، مربع-T، خط‌کش‌هایی با مقیاس مختلف، گونیا، پاک کننده چسب هنری، نوار، کاغذ خط‌دار (8 یا 10 مربع در هر اینچ) و برگه ردیابی یا برگه کار.
طراح باید میز کاری محکم و ثابتی داشته باشد.

مراحل طراحی منظر

2- انجام تجزیه و تحلیل سایت

بررسی کامل ملک مشتری، امری ضروری است.
طرح نقشه، شما را در سازماندهی اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل سایت کمک خواهد کرد.
تجزیه و تحلیل کامل سایت می‌تواند موجب صرفه‌جویی در زمان و پول شما شود.
پوشش گیاهی، عوامل و ویژگی‌های طبیعی، نماها،سطح نویز، قرارگیری وسایل، خطوط حریم/شکست و ویژگی‌های معماری اولیه خانه باید ذکر شود.

مراحل طراحی منظر
مراحل طراحی منظر

پوشش گیاهی

گیاهان موجود باید بررسی شوند. شرایط و مکان درخت باید ثبت شود.
درختان املاک مجاور که روی الگوهای سایه در ملک مشتری تأثیر می‌گذارند، نیز باید بررسی شوند.
این اطلاعات برای طراحان ضروری است، به خصوص اینکه وظیفه آنها است که این خانه را به محیط طبیعی یا تنظیمات موجود اضافه کنند، یا محیطی ایجاد کنند که کارکردی داشته و ساختار را تکمیل کند.
همچنین بوته‌ها، پوشش‌های زمینی و علف‌های هرز باید از نظر شرایط و استفاده بالقوه آنها مورد بررسی قرار گیرد.

مهندس طراحی منظر نیز ممکن است در حفاظت پوشش گیاهی موجود در طول ساخت و ساز مشارکت کند.
شاید بهتر باشد که ترافیک وسیله نقلیه را از مناطق نزدیک به درختان با ارزش ممنوع شود.

مراحل طراحی منظر

عوامل و ویژگی‌های طبیعی

عوامل و ویژگی‌های طبیعی منظر عبارتند از:

1- جهت‌گیری خانه

جهت‌گیری خانه بر قرارگیری بخش‌های مختلف خانه در معرض خورشید تاثیر می‌گذارد.
این دانش ضروری است، بنابراین طراح می‌تواند سایه را در نقاط مهم ارائه داده و نواحی فعالیت مناسب را تعیین کند.
برای مثال، جهت‌گیری جنوب شرقی، معتدل‌ترین نقطه در طول سال است، در حالی که شیب غربی در فصل تابستان، گرم و در فصل زمستان سرد است.

2- فرم زمین

فرم زمین به تغییرات شیب و یا ارتفاع زمین اشاره دارد.
این مورد، مدل الگوهای تخلیه سطحی آب را تعیین می‌کند و دانش ضروری برای مهندس طراح چشم‌انداز در ایجاد مناظر کاربردی و زیبا‌شناسی است.

3- شرایط خاك

ویژگی‌های خاک، گزینش و قرارگیری گیاهان را تعیین می‌کند.
pH خاک، مواد مغذی و ظرفیت نگهداری آب و زهکشی باید مورد توجه قرار گیرند.
سطوح حاصلخیزی بومی و مشخصات خاک ممکن است با پوشش گیاهی موجود نشان داده شود.

4- توزیع باران

توزیع بارش می‌تواند به صورت منطقه‌ای تعیین شود.
دوره‌های بارندگی سنگین می‌تواند مشکلات خاک‌های کم عمق یا مسائل ایجاد آب ساکن ناخواسته را افزایش دهد.
گاهی اوقات این شرایط ممکن است نیاز به مهندسی تغییرات زهکشی با برخی انواع کاشی یا لوله داشته باشد.
اغلب شرایط، نیاز به انتخاب دقیق گیاه دارند.

5- الگوي باد فصلی

جهات غالب باد به لحاظ منطقه، فصل و زمان روز متغیر است.
جایی که جهت باد در تابستان و زمستان متفاوت است، گیاه‌کاری را می‌توان برای جلوگیری از بادهای زمستانی سرد از سمت ایوان و‌ گرمای سوزان تابستانی به این منطقه تنظیم کرد.
هنگام اجرای تجزیه و تحلیل سایت، از بررسی شکاف‌های ایجاد شده در گیاهان و سازه‌ها در ملک و یا در املاک مجاور اطمینان حاصل کنید.

6- شرایط اقلیمی

همه این عوامل برای ایجاد میکرو-اقلیم تعامل دارند.
این به این معنی است که شرایط در یک نقطه مجزا ممکن است به طور قابل توجهی از شرایط در منطقه دیگر منظر متفاوت باشد.
طراح باید این تغییرات را در نظر بگیرد تا «با ظرافت مناسب» نقشه منظر و انتخاب گیاه را به شکل دقیق تنظیم نماید.

مراحل طراحی منظر

نماها

منظر‌ها باید شناسایی شوند تا حفظ شده یا برجسته شوند.
به همین ترتیب، نماهای کمتر مطلوب نیز باید درنظر گرفته شود تا بتوان تصویرسازی را برنامه‌ریزی کرد.
نماها و فعالیت‌هایی با فاصله 30 فوت (9 متر) یا بیشتر از خط املاک باید بررسی شوند.
در طول تجزیه و تحلیل سایت، نماها باید از داخل خانه به بیرون و از بیرون به داخل خانه مشاهده شوند.
در صورت امکان، املاک همسایه‌ها را در موقعیت‌هایی در مکان مشتری مشاهده کنید و املاک مشتری را نیز از موقعیت همسایگان نظاره کنید.
هم‌چنین خانه باید از زوایای مختلف خیابان مشاهده شود.
تصاویر گرفته شده از یک دوربین فوری می‌تواند در یادآوری نماهای مختلف خاص به طراح به هنگام نشستن پشت میز نقاشی سودمند باشند.

سطح نویز

موارد مغشوش کننده حواس پیرامونی نیز باید شناسایی شوند.
برای این حالت ممکن است از همسایگان یا صاحب ملک درباره این عوامل سوال کنید.
منبع نویز مانند جاده‌ها، کارخانجات، اره‌برقی، و غیره را ضبط کنید و جهت و فاصله منبع را ترسیم کنید.
هم‌چنین زمانی از روز که سطح نویز در اوج است، می‌تواند مهم باشد.
ممکن است بازگشت به سایت در طول چنین دوره‌ای لازم باشد. عوامل حواس‌پرتی دیگر شامل نور یا بو است.

قرارگیری وسایل

خطوط خدماتی ممکن است روی استخرها یا زیر زمین باشد.
موقعیت اینها را در طرح نقشه تعیین کنید. همچنین کنتور برق، واحد تهویه مطبوع و شیرآلات آب را در خانه قرار دهید.
موقعیت کابل‌های تلویزیون و تلفن، خطوط آب و خطوط فاضلاب یا مخزن آب و خط میدان را در نظر بگیرید.
شرکت‌های کابل کشی تلویزیون و شرکت تلفن معمولا خطوط خدماتی خود را با دقت تعیین می‌کنند.
با این حال، این خدمات باید از قبل درخواست شود.

مراحل طراحی منظر

3- طراحی مناطق فعالیت

در طراحی مناطق فعالیت باید یک رویکرد سیستماتیک اتخاذ شود.
نخست، اهداف طراحی را تعیین کنید و نوع کلی طرح، رسمی و یا طبیعی بودن آن را مشخص نمایید.
برای نیازهای ساختاری برنامه‌ریزی کنید، تغییرات فرم زمین را در نظر بگیرید،
جریان ترافیک را تعیین کنید، فرم بستر را توسعه دهید و سپس مواد گیاهی را مشخص نمایید.

1- نیازهای ساختاری

نیازهای ساختاری باید در ابتدا مورد توجه قرار گیرند.
اگر یک ساختمان انباری مورد نیاز است، یک سطح و نقطه دسترسی باید برنامه‌ریزی شود.
دسترسی احتمالی ممکن است به معنی یک مسیر یا دسترسی محدود به وسایل حمل هیزم و غیره باشد.

مراحل طراحی منظر
مراحل طراحی منظر

2- تغییرات فرم زمین

اطلاعات فرم زمین به دست آمده از تجزیه و تحلیل سایت، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
آیا مشکلات زهکشی سطحی وجود دارد؟ اگر چنین است، نحوه‌ی اصلاح آنها را تعیین کنید.
ملاحظات مهندسی و قانونی در مشکلات زهکشی سطحی عمده، دخیل هستند.
شاید راهکارهای ساده ممکن است زهکشی سطحی افراد دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.
آبراهه‌های گیاهی، آبراهه‌های آجری یا احتمالا کاشی‌های زهکشی را باید مدنظر قرار دهید.
ممکن است مشکلات زهکشی وجود نداشته باشد، اما اصلاحات فرم زمین را می‌توان برای ایجاد علاقه و یا کمک به جلوگیری از نماهای ناخواسته و یا نویز به کار برد.
باید مراقب باشید که مشکلات زهکشی سطحی آب با تغییرات فرم زمین ایجاد نشود.

فرم زمین موجود ممکن است شیبدار باشد که مشکل‌ساز خواهد شد.
شیب یا تندی موجود، اقداماتی که باید انجام شود را تعیین خواهد کرد.
پوششهای زمینی ممکن است پاسخی برای شیب‌های طویل و ملایم باشند در حالی که تراسها با پله‌های آهنی یا بلوکها می‌توانند مشکل انبار کوتاه و شیبدار را حل کنند.
به علت ایمنی نگهداری، چمن نباید بر روی شیب بزرگتر از ۱:۶ (1 فوت افزایش در هر 6 فوت اجرا) قرار داده شود.
سایر مواد پوشش زمین احتمالا دارای شیب ۱:۲ یا 1: 3 خواهند داشت.
مالچ نباید در شیب بیشتر از 1:10 قرار گیرد.

3- توسعه فرم بستر

فرم بستر، جریان ترافیک و انتخاب گیاه و جایگذاری آن از عناصر هنری و اصول طراحی که قبلا مورد بحث قرار گرفته‌اند، استفاده می‌کنند.
این موارد با تشریح توسعه مناطق خاص بهتر پوشش داده می‌شوند.

مکان عمومی. منطقه عمومی بخشی از چشم‌انداز مسکونی است که مردم می‌بینند و استفاده می‌کنند.
روند فعلی به سمت مجتمع‌های مسکونی کوچک‌تر، توسعه حیاط‌ جلویی برای زندگی خانوادگی را تشویق می‌کند.
محوطه عمومی حاوی مسیرماشین‌رو، پارکینگ، پیاده‌رو، فضای باز و منطقه ورودی است.
هدف منطقه عمومی بهبود خانه، دسترسی راحت و هدایت بازدیدکننده به ورودی است.

مراحل طراحی منظر

گیاه کاری

گیاه‌کاری بنیادی همه محوطه‌سازی نیست اما می‌تواند بخش مهمی از طراحی چشم‌انداز کارکردی باشد.
اغلب اوقات در گیاه‌کاری بنیادی افراط می‌شود و تنها به آن فکر می‌شود.
تاریخ نشان می‌دهد که گیاه‌کاری بنیادی برای جلوگیری از دید سازه‌های بلند و کاهش  سرعت هوای سرد به خانه مورد استفاده قرار می‌گرفت (شکل 10).
اگر چه این نیازها اغلب امروزه وجود ندارند، برخی از باغداران و صاحب‌خانه‌ها فکر می‌کنند که باید هر سازه‌ای با گیاهانی پوشانده شود.

اهداف گیاه‌کاری بنیادی برای کانونی‌سازی ورودی اصلی، تکمیل سبک معماری خانه و شکست خطوط طویل پیوسته خانه و تلفیق آن به محیط اطراف است.
طراح باید از عناصر رقابتی که از ورودی اصلی و به طور کلی خانه منعکس می‌شوند، اجتناب کند.
یک بستر مجزا در وسط منطقه سبز باز، یکی از این عناصر رقابتی است.
گیاهانی باید انتخاب شوند که بتوانند به راحتی در مقیاس مناسب با خانه نگه داشته شوند.
این مورد احتمالا شایعترین عامل شکست گیاه‌کاری بنیادی است.

یک قاعده کلی این است که ارتفاع گیاهان در گیاه‌گاری بنیادی نباید از دو سوم ارتفاع دیوار در گوشه‌های خانه تجاوز کند.
به طور کلی، ارتفاع گیاه نباید از ارتفاع خطی از در ورودی به این نقطه در گوشه خانه فراتر رود
این به این معنی نیست که هر خانه‌ای باید این سبک گیاه‌کاری را داشته باشد.

تعادل در طراحی منظر

تعادل در طراحی منظر همیشه ضرورت ندارد.
عدم تعادل ممکن است با ویژگی‌های معماری برخی از خانه‌ها برای ایجاد اثرات مطلوب و جذاب استفاده شود.
با این حال، زمانی که تعادل خواسته می‌شود، باید محقق شود.

تعادل متقارن در طراحی منظر مسکونی بیش از حد استفاده می‌شود.
این رویکرد یک رویکرد رسمی و یکنواخت به نظر می‌رسد.
تعادل نامتقارن اغلب برای مناظر مسکونی مطلوب‌تر است زیرا تعادل بدون یکنواختی ایجاد می‌شود.
در این مثال اندازه با توده و بافت تعادل دارد. سبک معماری می‌تواند استفاده از تقارن یا عدم تقارن را مشخص کند.
مسیرهای ماشین‌رو، پارکینگ و پیاده‌رو باید کارکردی باشند.
آنها باید در موقعیتی باشند که دسترسی آسان از نقاط ورود به املاک به ورودی خانه فراهم کنند.
اغلب پیاده‌رویی از خیابان به درب جلویی، بدون توجه به دسترسی مسیر ماشین‌رو به درب جلویی مدنظر قرار می‌گیرد.
اکثر اوقات تقسیم پیاده‌رو حیاط جلویی ضرورتی ندارد و ممکن است حذف شود.

مراحل طراحی منظر

4- جریان ترافیک

سطوح پیاده‌رو و مسیر ماشین‌رو باید براساس تقاضای ترافیک انتخاب شوند.
پیاده‌روها و مسیرهای ماشین‌رو کم ترافیک ممکن است با مواد ارزان‌قیمت مانند پوست درخت و یا شن و ماسه پوشانده شود،
اما پیاده‌روها و مسیرهای ماشین‌رو با تقاضای ترافیک بالا باید سطح سختی داشته باشند.

پیاده رو

پیاده‌روی دو نفره باید حداقل 4 فوت (1.2 متر) عرض داشته باشد.
پیاده‌رو برای یک نفر باید حداقل 30 اینچ (74 سانتیمتر) عریض باشد.
یک مسیر ماشین‌رو مستقیم برای یک ماشین باید حداقل 8 فوت (2.4 متر) عریض باشد
در حالی که برای دو خودرو در کنار هم 14 فوت (4.3 متر) مورد نیاز است.
مسیر ماشین‌رو دایروی باید دارای حداقل شعاع 18 فوت (5.5 متر) و شعاع بیرونی 32 فوت (9.8 متر) با عرض 14 فوت (4.3 متر) باشد.
گام‌ها باید با در نظر گرفتن آسایش فرد در اولویت اول طراحی شوند.

به طور کلی، یک گام بلندتر، با ارتفاع بیشتر، باید سطح بیشتری داشته باشد.
یک قاعده سرراست بیان می‌کند که دو برابر ارتفاع و عرض گام باید برابر 26 یا 27 باشد.
رمپ‌ها برای دسترسی ویلچیر در برخی از مناظر مسکونی ضروری یا مطلوب هستند.
کاربر معمولی ویلچیر می‌تواند مستقیما شیب 5 درصد را مستقلا طی کند و حداقل عرض 3 فوت (90 سانتیمتر) است.
پایین و بالا مسیر رمپ باید ساده باشد و سطحی به فاصله حداقل 5 فوت (1.5 سانتی متر) نیاز است.

مسیر ماشین رو

مسیر ماشین‌رو باید در کنار خیابان باید به اندازه کافی عریض باشند تا اتومبیل‌ها بتوانند به راحتی با جریان ترافیک ادغام شوند.
هرچه سرعت متوسط ترافیک خیابان بالاتر باشد، دهانه مسیرماشین‌رو باید بیشتر باشد.

دید ترافیک خیابانی از ورودی مسیر ماشین رو نباید مسدود شود.
گیاهان بزرگ قرار داده شده در ورودی مسیر ماشین‌رو وضعیت خطرناکی ایجاد می‌کند.
گیاهان در خارج از انحنای مسیر ماشین‌رو یا بزرگراه به وسیله تعریف جریان ترافیک به راننده کمک می‌کنند.
اطمینان حاصل کنید که چنین گیاه‌کاری با طراحی کل ادغام شود.
قرار دادن گیاه در داخل انحنای یک مسیر ماشین‌رو یا بزرگراه خطرناک است، زیرا دید راننده را از جاده جلویی قطع می‌کند.

مراحل طراحی منظر

5- مواد گیاهی :

در فضای عمومی درختان می‌توانند برای یکنواخت کردن خطوط استفاده شوند، سایه فراهم کرده و خانه‌ها را محصور می‌کنند .
همچنین درختان واقع در حیاط پشتی می‌تواند پس‌زمینه‌ای عالی برای خانه از دید ناظر خیابان ارائه دهد.
خطوط عمودی اکثر خانه‌ها می‌تواند به طور مؤثری توسط یک درخت کوچک کاشته شده در کنار گیاهان دیگر در گوشه هموار شود. شکل درخت بسیار مهم است.
درخت کم شاخه، گرد شده این خط را صاف می‌کند در حالی که یک درخت باریک و بلند تنها این خط را برجسته می‌کند.
درختانی با تنه‌های تنومند، مانند نخل سابال، نیز این خطوط عمودی را به جای تعدیل کردن، برجسته می‌کنند.

درخت

با استفاده از قرار دادن مناسب مواد گیاهی، خانه‌ای با طول کم (سبک مرتعی) را می‌توان بلندتر نشان داد.
درختان بزرگتر به عنوان پس‌زمینه، خط افقی سقف را می‌شکنند.
درختان کوچکتر، با فاصله چند فوت از انتها یا گوشه‌های خانه نیز به خانه کمک می‌کند تا نسبت به طول آن بلندتر به نظر آید.
یک خانه بلند و باریک، زمانی که درختان کمی یا هیچ درختی در پس‌زمینه قرار داده نشود،
اما درختان گرد و با اندازه متوسط در دو طرف خانه قرار داده شود، طویل‌تر دیده می‌شود.
گیاهان نزدیک این درختان باید کوتاهتر باشند و ارتفاع آنها با فاصله از خانه کاهش یابند.
این طراحی گیاه‌کاری به طور موثری با یک خط شیبدار ایجاد می‌شود تا خط عمودی خانه را جایگزین شود.
به این ترتیب، خانه نسبت به ارتفاع آن، طولانی‌تر به نظر می‌رسد.

درختان استفاده شده برای سایه باید به دقت قرار داده شوند.
طراح باید توجه کند که چه منطقه‌ای نیاز به سایه دارد، و در چه زمانی از روز و در چه فصولی سایه مورد نیاز است.
این اطلاعات تعیین خواهد کرد که درختان نسبت به زاویه خورشید، جهت خورشید و نواحی که به سایه نیاز دارند، کجا کاشته شوند.

مقداری از ناحیه باز در حیاط جلویی می‌تواند احساس منطقه گسترده‌ای را ایجاد کند که به چشم ناظر اجازه می‌دهد تا از خیابان به مناطق گیاه‌کاری شده حرکت کند.
مناطق گیاه‌کاری شده می‌توانند چشم ناظر را به محل مناسب هدایت کنند.
برخی از فعالیت‌های بازی خانوادگی نباید در منطقه زندگی خصوصی باشد و باید در بخش‌های باز منطقه عمومی قرار گیرند.

مراحل طراحی منظر

ورودی

ورودی باید یک منطقه گذار بین بیرون و داخل خانه باشد.
باید جزئیات قابل توجهی در برنامه‌ریزی و نگهداری این منطقه مدنظر قرار گیرد.
این درست است زیرا بازدید کننده نزدیک به این منطقه است و به آرامی در آن حرکت می‌کند یا چه بسا در آنجا می‌ایستد.
بنابراین زمانی برای مشاهده این منطقه دارد و برداشت مطلوب می‌تواند قبل از اینکه کسی وارد خانه شود، توسعه یابد.

گیاه‌کاری در ناحیه عمومی باید توجه را به ورودی جلب کند.
این بدان معنی است که در ذهن بازدید کننده نباید تردیدی در مورد مکان ورود به خانه شکل گیرد.
اگر خانه به طور معمول از بیش از یک مسیر قابل دسترسی باشد، باید کانونی‌سازی ورودی از مناظر مختلف در نظر گرفته شود.
این کانونی‌سازی از طریق تکرار توده‌های گیاهی حاصل می‌شود.
تغییر شکل گیاه، رنگ و بافت و خطوط بستر می‌تواند برای هدایت توجه کمک کند.

تمرکز توجه به سمت ورودی همان برجسته‌سازی ورودی یا ناحیه دسترسی نیست.
کاشت درختانی، مانند لریوپ، در دو طرف پیاده‌رو چمنی، تنها توجه را جلب کرده و یا پیاده‌روی را برجسته می‌کند.
این کار توجه را به ورودی جلب نمی‌کند، و تنها توجه ناظران را از منطقه ورودی به خود پیاده‌رو جلب می‌کند.

هنگامی که یک فردی در منطقه ورودی می‌ایستد، باید احساس نزدیکی یا راحتی با قرارگیری محدود داشته باشد.
امنیت و نیاز به تمرکز به ورودی می‌تواند میزان مواجهه با این منطقه را تعیین کند.
در منطقه عمومی در فضای باز برای یک خانه بزرگتر، ممکن است یک باغ ورودی گسترده مناسب باشد.
مراقب باشید که این محدوده را با خانه و محیط اطراف آن مقیاس‌بندی کنید.
این مناطق گاهی اوقات مناطق «شبانه» نامیده می‌شوند، زیرا آنها انتقال موثری بین محیط داخل و محیط بیرون پارکینگ خودرو فراهم می‌کنند.

مراحل طراحی منظر

منطقه‌ زندگی

عناصر موجود در منطقه زندگی، عمدتا در حیاط پشتی، به خواسته‌ها و نیازهای خانواده بستگی دارند.
این‌ خواسته‌ها و نیازها در طی مصاحبه‌ای که قبلا ذکر شد، تعیین می‌شود.
این منطقه باید به روشنی سازماندهی شود تا از هدر رفت فضا جلوگیری شود.
فضای زندگی باید براساس فعالیت‌هایی که قرار است در آنجا انجام شوند، سازماندهی شوند.
بایستی ملاحظاتی در مورد طراحی خانه، فرم زمین و جهت‌گیری خانه صورت گیزد زیرا به آرایش فضایی ارتباط دارند.

منطقه خصوصی

منطقه خصوصی معمولا بخشی از منطقه زندگی است.
منطقه خصوصی ممکن است برای خواندن و مراقبه به عنوان بسطی از اتاق خواب اصلی باشد و یا می‌تواند یک منطقه برای گفتگوی گروهی کوچک به عنوان بسطی از اتاق نشیمن باشد.
یک منطقه خصوصی ممکن است در نزدیکی خانه یا در گوشه مجزا از منظر قرار گیرد.

مراحل طراحی منظر
مراحل طراحی منظر
منطقه بازی کودکان

فضا و تجهیزات بازی کودکان در بسیاری از مناظر مورد نیاز است. منطقه بازی باید بخش جدایی‌ناپذیر چشم‌انداز باشد.
براساس سن کودکان، اندازه منطقه و فعالیت‌های مربوط به اموال مجاور، محوطه‌ای برای این منطقه مورد نیاز است.
پایداری منطقه بازی به سنین کودکان و برنامه‌های خانواده بستگی دارد.
اگر بچه‌ها 8 تا 10 باشد و بچه‌های دیگری انتظار نرود، منطقه ممکن است موقت باشد و برنامه‌هایی برای تغییرات آینده باید به مشتری ارائه شود.

منطقه بازی کودکان ممکن است نیاز به فضای باز داشته باشد.
این فضا همچنین ممکن است برای سرگرمی بزرگسالان مفید باشد.
برنامه‌ریزی فضای چند منظوره‌ای از این نوع می‌تواند منجر به استفاده زیاد از فضا و کارایی بالا شود.

ویژگی‌های ساختاری

اغلب تامین میزانی از حریم خصوصی در منطقه زندگی حائز اهمیت است.
نرده‌ها، دیوارها یا گیاهانی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌توانند
دید را مسدود کنند، نماها را تقویت کنند و یا بادهای رایج را مسدود یا هدایت کنند.

ویژگی‌های ساختاری در منطقه زندگی می‌تواند شامل یک ایوان، عرشه، تراس، آبنما و یا باغ و کارگاه باشد.
ایوان به عنوان بسطی از اتاق خانواده باید حداقل 12 فوت با 15 فوت (4 متر در 5 متر) باشد.
انتخاب مواد سطح براساس شیب زمین، نرخ استفاده مورد انتظار، سبک خانه و میزان بودجه موجود است.
عرشه‌های چوبی بالا آمده برای زمین شیبدار مناسب هستند و با جریان هوایی که زیر آنها می‌گذرد خنک می‌شوند.
آجر و ماسه ارزان‌تر از آجر و سیمان هستند و اگر به درستی نصب شوند می‌توانند کاملا با دوام باشند.
پشته‌های بتنی و بتن با سطح جامد نیز سطوح جایگزینی برای ایوان هستند.

مراحل طراحی منظر
مراحل طراحی منظر
بخش آب

بخش آب می‌تواند یک استخر شنا، آبگرم یا یک استخر انعکاسی ساده باشد.
آب متحرک یک احساس امن و آرامش در منطقه خصوصی ایجاد می‌کند و اغلب برای این مقصود نادیده گرفته می‌شود.
هزینه این موارد اغلب عامل محدود کننده است.

طراح باید به جریان و گردش ترافیک در منطقه زندگی توجه کند.
هر واحد در این منطقه باید بخشی از کل باشد و به الگوی گردش کلی کمک کند.
این موضوع به ویژه در مناطقی که برای سرگرمی برنامه‌ریزی شده است، درست است.
مناطقی با دسترسی محدود مانند مناطق خدماتی ممکن است بخشی از این الگوی گردشی نباشند.
گردش به معنی حرکت چشم مردم و سپس بدن آنها در یک الگوی خاص در چشم‌انداز اشاره می‌کند.

برای مثال، یک منطقه نشیمن آرام در گوشه‌ پشتی واقع شده که از دید ناظر ایوان پنهان است.
آرایش مناسب بستر و انتخاب گیاه، ناظر را به یک نقطه کانونی در منظر هدایت می‌کند.
حل فرد در نقطه‌ای قرار دارد، نقطه تمرکز دیگری را می‌بیند و به اینت ترتیب پیش می‌رود تا زمانی که منطقه نشیمن دیده شود.
این روش سیستماتیک، مردم را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کند تا الگوهای گردش و ترافیک مورد نظر ایجاد شود.
دنیای والت دیزنی نمونه‌ای از جریان ترافیکی برنامه‌ریزی شده با این تکنیک است.

مراحل طراحی منظر

حل خدماتی

منطقه خدمات در فضای باز، بسطی از اتاقهای خدمات داخلی مانند آشپزخانه، اتاق ابزار و یا گاراژ است.
این قسمت بخشی از طراحی کلی است، اما معمولا از اکثر قسمتهای زندگی و عمومی دیده می‌شود.
دسترسی به آن از خانه و از دیگر قسمت‌های چشم‌انداز ضروری است.
گاهی اوقات دسترسی وسایل نقلیه مورد نظر است.
مصاحبه خانوادگی که قبلا مورد بحث قرار گرفت، تعیین می‌کند که چه چیزی باید در این منطقه گنجانده شود.
مقدار فضای موجود و تعداد و نوع فعالیت‌های مورد نیاز، اندازه مورد نیاز را تعیین می‌کند.

یک منطقه خدماتی می‌تواند شامل انبار ابزار، فضای کاری، رخت‌آویز، انبار لوازم باغ، سطل‌های زباله، هیزم و باغچه سبزی یا گل باشد.
ممکن است کارکردهای خدماتی در دو یا چند مکان چشم‌انداز وجود داشته باشد.

مراحل طراحی منظر

تعریف و جداسازی مناطق

وقتی که حوزه فعالیت مشخص شده و ایده‌هایی برای توسعه این مناطق فرمول‌بندی شد، اغلب نیاز به جداسازی این مناطق آشکار می‌شود.
به هنگام کار با یک قطعه بزرگتر از ملک، فضا‌ می‌تواند برای جداسازی متوسط باشد.
به دلیل تعداد فعالیت‌های جداگانه برنامه‌ریزی شده در یک منطقه کوچک، اغلب موارد دیگری از نوع تفکیک مورد نیاز است.
گاهی اوقات به جای تدارک یک نرده و یا سد کامل، لازم است فضایی را با حصار توری و غیره تعریف کنیم.
فضاها همچنین می‌توانند با تغییر ارتفاع از هم جدا شوند.
گیاه‌کاران می‌توانند نواحی را جدا کنند و این می‌تواند ابزار بسیار جذابی برای تعریف فضا باشد.

مراحل طراحی منظر
تور

یک تور سیمی از جهتی بدون ایجاد یک مانع فیزیکی، در برخی مواقع با بودجه موجود سازگار است.
گروه‌بندی گیاهان نیز می‌تواند یک بلوک بصری در یک جهت ایجاد کند، در حالی که اجازه می‌دهد جریان هوا به منطقه فعالیت به صورت نشان داده شده در قبل، برقرار شود.

ارتفاع مورد نیاز برای تور به ارتفاع دیدی که باید حصار کشیده شود، بستگی دارد.
یک توری برای حریم خصوصی از دو پنجره همسایه، نیاز به توری بلندی برای مسدود کردن نمای همسایه پایین دره دارد .
به طور کلی، توری باید تا حد امکان نزدیک به موردی باشد که باید غربالگری شود.

مواد گیاهی یک مانع دید ارزان رنگی و جذاب فراهم می‌کنند.
آنها معمولا نیاز به فضای بیشتری نسبت به نرده‌ها دارند و به زمان زیادی برای رشد نیاز دارند تا به اندازه بلوغ برسند.
نرده‌ها یک مانع فوری ارائه می‌دهند، فضای کمتری را اشغال می‌کنند و خیلی گران هستند.
بودجه و فضای موجود، عوامل تعیین کننده در این تصمیم خواهند بود.

مانع دید می‌تواند ترکیبی از فرم زمین برآمده، پوشش‌های زمین، درختچه‌های کوچک یا بزرگ و درختانی برای ایجاد یک مانع کامل یا قوی باشد.
این گیاه‌کاری ترکیبی به ویژه برای کاهش نویز در اماکنی که در آن تعداد زیادی خیابان عمومی شلوغ قرار دارند، مناسب هستند.

مراحل طراحی منظر

6- انتخاب گیاه و جایگذاری آنها

انتخاب گیاه آخرین مرحله در فرآیند طراحی است.
تا این مرحله، فرم گیاه، بافت، رنگ و اندازه تصویرسازی شده است، اما اکنون باید اسمی به هر گیاه داده شود.
گیاهان بر اساس سازگاری آب و هوایی با محیط اطراف مکان، معماری گیاه و قابلیت دسترسی انتخاب می‌شوند.

مهم نیست که چگونه با مشخصات فیزیکی مکان تلفیق می‌شود، اگر با شرایط موجود سازگار نباشد، با شکست همراه خواهد بود.
این شرایط میکرواقلیمی شامل شدت و مدت حضور خورشید، شرایط خاك، بارش، گردش هوا و دما است.
برخی از گیاهان در سایه‌های جزئی یا کامل، بهتر از خورشید کامل، عمل می‌کنند.
طول مدت قرارگیری در معرض روزانه نور خورشید در یک سطح مشخص نیز بر پاسخ گیاه تاثیر می‌گذارد.
pH خاك، سطح نمك محلول و خواص زهكشي تا حد زيادي بر سازگاري گياه تأثير مي‌گذارد.
گیاهان را می‌توان برای تحمل شرایط متغیر خاک انتخاب کرد، اما طراح باید دانش کار در مورد مواد گیاهی موجود را داشته باشد.

برخی از نقاط چشم‌انداز ممکن است با حرکت هوای اندک و یا بدون حرکت هوا مشخص شوند.
گیاهان حساس به علف‌های هرز، سخت‌تنان و سایر حشرات معمولا در مناطق دارای گردش هوای ضعیف مورد حمله قرار می‌گیرند.
همچنین مکان‌هایی در منظر از نظر حداکثر یا حداقل دما و نوسانات روزانه بین این نقاط متفاوت هستند.
گیاهان را می‌توان برای تحمل یک یا چند مورد از این شرایط انتخاب کرد.

معماری گیاه

معماری گیاه شامل فرم، اندازه، بافت و رنگ است.
فرم گیاه به صورت ستونی، راست، گسترده، گسترده پهن و مجنون طبقه‌بندی می‌شوند.
گیاهان باید براساس اندازه بلوغ یا اندازه‌ای انتخاب شوند که به صورت روزانه به آسانی حفظ شود. بافت به ظرافت، ماده یا زمختی اشاره دارد.
با عادت شاخه‌زنی، اندازه و شکل برگ، آرایش برگ، رنگ برگ و بافت سطح برگ (مات یا براق) مشخص می‌شود.
رنگ گیاه توسط شاخ و برگ، گل و یا میوه تعیین می‌شود.
دانستن تغییرات فصلی رنگ گیاه نیز ضروری است.

طراحان چشم‌انداز همچنین باید از مشکلات آفت و بیماری گیاهانی که انتظار می‌رود در برنامه خود داشته باشند، آگاه باشند.
گیاهان مطلوب، گیاهان استوار یا مقاوم در برابر آفاتی مانند میتس، سخت‌تنان، نماتدها، خردکنها، ریشه‌خورها، کپک پودری، گال‌ها، شته‌ها، کدری گل و برگ هستند.
گیاهان در برخی نقاط باید در برابر سوء استفاده از انسان، آلودگی هوا و حیوانات مقاوم باشند.

مراحل طراحی منظر

قابلیت دسترسی

معمولا، گیاهان باید با توجه به اندازه بلوغ آنها فاصله داشته باشند.
گیاهان در مناطق یا گروه‌های بزرگ، به طور کلی برای پوشش یک منطقه در طول 3 تا 5 سال به کار می‌روند.
گیاهان باید به اندازه کافی از خانه فاصله داشته باشند تا گردش مناسب هوا در نزدیکی خانه وجود داشته باشد.
به طور کلی، گیاهان را از خانه با حداقل فاصله شعاع گیاه در بلوغ قرار دهید.
فاصله‌بندی بسیار نزدیک گیاهان به خانه یک اشتباه رایج است.

حداقل ملاحظات مراقبت و نگهداری. از مسائل مراقبت و نگهداری نمی‌توان اجتناب کرد، اما می‌توان آنها را به حداقل رساند.
اگر تعمیر و نگهداری به خوبی انجام نشود، حتی چشم‌انداز به خوبی طراحی و نصب شده نیز با شکست مواجه می‌شود.
با این حال، اکثر مشکلات تعمیر و نگهداری در چشم انداز طراحی می‌شوند.
طرح‌های پیچیده معمولا نیاز به نگهداری بیشتری دارند. با اجتناب از جزئیات غیر ضروری می‌توان به سادگی دست یافت.
تعداد گونه‌های گیاهی را محدود کنید و مناطق به خوبی تعریف شده با گیاهان پراکنده در سراسر مناطق باز ایجاد نمایید.

اندازه مناسب منطقه نگهداری را طراحی کنید و گیاهان را در گروه‌هایی از گونه‌های مشابه برای ایجاد اثر توده‌ای آرایش دهید.
بستر درختان می‌تواند پیرایش را حذف کند، آسیب چمن زنی به تنه درختان را کاهش داده و سرعت چمن‌زنی را افزایش دهد.
لبه بستر خط تمیزی ایجاد می‌کند و نیازهای تعمیر و نگهداری را کاهش می‌دهد.

اطمینان حاصل کنید که خطوط بستر شامل یک منطقه چمن‌زنی با زاویه بیش از 90 درجه باشد.
مسیر پیاده‌رو، ماشین‌رو و سطوح ایوان در مناطق چمنی باید بالاتر از سطح زمین باشند.
از انتخاب گیاه، فاصله و نصب نامناسب اجتناب کنید که می‌تواند باعث مسائل تعمیر و نگهداری شوند.

مراحل طراحی منظر

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی طراحی منظر

سوال و جواب های مطرح شده در این بخش :

توسعه طرح نقشه
اجرای تجزیه و تحلیل سایت
ارزیابی نیازها و خواسته‌های خانواده.
تعیین نواحی فعالیت
طراحی نواحی فعالیت
انتخاب گیاه و قرار دادن آن

تجسم برخی از جنبه‌های طراحی بدون جایگذاری آنها در مقیاس روی کاغذ دشوار است.
طراح باید با نقاشی‌ها یا طرح‌ها فکر کند و اشتباهات خود را روی کاغذ ایجاد کند نه روی سایت منظر.

بله ، دوره های آموزش دکوراسیون داخلی را داریم .

ضمنا ورکشاپ های آنلاین رشته های دکوراسیون داخلی را نیز داریم .

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

جایگذاری دقیق خانه در محل
مکان و اندازه‌های دقیق خانه با جایگذاری پنجره و درب
راه‌های ورودی ماشین‌رو و یا پیاده‌رو موجود باشد.

پوشش گیاهی، عوامل و ویژگی‌های طبیعی، نماها،سطح نویز، قرارگیری وسایل، خطوط حریم/شکست و ویژگی‌های معماری اولیه خانه باید ذکر شود.

گیاهان موجود باید بررسی شوند. شرایط و مکان درخت باید ثبت شود.
درختان املاک مجاور که روی الگوهای سایه در ملک مشتری تأثیر می‌گذارند، نیز باید بررسی شوند.

جهت‌گیری خانه،فرم زمین،شرایط خاك،توزیع باران، الگوي باد فصلی و شرایط اقلیمی.

5/5 - (25 امتیاز)
مطالعه بیشتر
ویژگی رنگ در طراحی داخلی و اثرات روانی آنها
ایده ها، الهامات و تصاویر طراحی پلکان
استخر
برترین ترند های کابینت آشپزخانه در سال ۲۰۲۰
طراحی لند اسکیپ چیست و اهمیت آن چرا اینقدر زیاد است ؟
پنج ایده‌ دکوراسیون اتاق کودک
طراح دکوراسیون داخلی کیست
دوازده نکته کلیدی برای بهبود دکوراسیون و تزیین اتاق‌
آموزش اتوکد در شهرسازی
اصول چیدمان در دکوراسیون داخلی
معماری چیست؟
آشنایی با آخرین ترند‌های حمام‌های مدرن
رنگ طلایی در دکوراسیون داخلی
معماری پارامتریک
دکوراسیون مغازه
نورپردازی معماری زاها حدید
چگونگی رندر طراحی داخلی در تری دی مکس
دکوراسیون منزل کلاسیک
محسن فروغی
اصول کلی طراحی نمای خارجی خانه
پنج روش پرزنت در معماری برای بازاریابی پروژه‌ها
گابریل گورکیان - معمار ایرانی
اهمیت طراحی نمای ساختمان
بازسازی و طراحی لابی آپارتمان
نورپردازی سقف
نحوه تمیز کردن اصولی دیوارهای منزل
آیا چیدمان مبل را درست انجام می‌ دهید؟ 
راه حل های طراحی نمای ساختمان تجاری
ایده های ساخت خانه ویلایی
طراحی کم هزینه برای مغازه های کوچک
شروع ثبت نام دوره های آموزش آنلاین و مجازی - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرام آموزش های دکوراسیون را پیگیری کنید
+