• mabani tarahidakheli1 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

در مقاله ی « عناصر طراحی داخلی » ۷ عنصر طراحی داخلی یعنی فضا، خط، شکل، نور، رنگ، بافت و الگو را معرفی کردیم که پایه های اصلی هر طراحی داخلی می باشند. در این مقاله به ۷ قانون اصلی طراحی داخلی می پردازیم که شیوه های کاربرد این ۷ عنصر را توضیح می دهند. یک طراح داخلی باید به منظور ترتیب بندی این هفت عنصر به خوبی با این قوانین آشنایی داشته باشد.

۱. وحدت

قانون وحدت همانگونه که از این اسم بر می آید، بر روی وجود نوعی یگانگی و هارمونی در میان ۷ عنصر به کار رفته ، تاکید دارد. طراحی داخلی باید به صورت بصری افراد را به سمت درک یک فضا هدایت کند و بدوتن اتحاد، این هدایت بصری تنها گیج کننده خواهد بود. همه ی عناصر به کار رفته باید یکدیگر را کامل ساخته و انتقالی ملایم در بین آنها شکل گیرد. وجود توازن مناسب در اشیا، شباهت رنگ/الگو/بافت، حداکثر فضاسازی اشیا، تکرار (گروه بندی) عناصر بر اساس شباهت، ادامه و بر روی هم افتادن عناصر طراحی داخلی تنها چند شیوه برای دستیابی به «اتحاد» در تنظیمات طراحی داخلی هستند.

mabani tarahidakheli2 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

۲.تعادل

قانون تعادل به گسترش منظم عناصر با وزن بصری یکسان و به منظور دستیابی به موازنه ی بصری اطلاق می شود. تعادل تنها هنگامی به دست می آید که وزن بصری عناصر به صورت  برابر در محور یا نقطه ی مرکزی (حقیقی و یا فرضی) گسترده شده است. تعادل از طریق سه روش مشهور قرینه سازی، نامتقارن سازی و محوری به دست می آید. در شیوه ی قرینه سازی، یک فضا به دو بخش مساوی به مرکزیت محور مرکزی تقسیم می شود و هر دو بخش به طور برابر به منظور ایجاد آرامش در محیط زندگی متعادل می شوند. در نامتقارن سازی تعداد فرد عناصر به منظور حفظ محور مرکزی به عنوان نقطه ی مرکزی حفظ می شود. گرچه ایجاد تعادل از طریق نامتقارن سازی نسبت به شیوه ی متقارن سازی تا حدودی دشوار است، خروجی آن در مقایسه با متقارن سازی طبیعی تری و پرانرژی تر خواهد بود. تعادل محوری بر حول یک قطعه ی مرکزی (مانند چلچراغ و یا یک میز ناهارخوری گرد) می چرخد که همه ی عناصر دیگر از آن به نظر متشعشع می شوند تا خود را در یک موازنه ی گرد قرار دهند.

mabani tarahidakheli3. - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

۳. ریتم

قانون ریتم به ویژه به حرکت میان عناصر مختلف طراحی داخلی اشاره دارد. این حرکت برای حفظ شتاب بصری در میان عناصر با وزن های بصری مختلف ضروری است. عناصری که به سبک قدیمی تکرار می شوند و فضای میان آنها نوعی ریتم پدید می آورند. ریتم در هر فضایی با سه شیوه ی تکرار، تناوب و توالی به دست می آید. تکرار به استفاده ی مکرر از عناصر طراحی همچون رنگ، بافت و الگو یا هر نشان فیزیگی دیگر مانند لوازم دکوری خانه به شیوه ی منظم اطلاق می شود. تناوب شیوه ای از ساخت ریتم است که دو یا چند عنصر به شیوه ای از پیش تعیین شده مانند ABABAB یا ABCAC  و غیره در آن تغییر می کنند. در توالی عناصر به صورت افزایشی یا کاهشی بر اساساندازه، رنگ و یا هر ویژگی دیگر تنظیم می شوند.

mabani tarahidakheli4 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

۴.تاکید

تاکید قانونی از طراحی داخلی است که بر باور به اینکه قطعه ی مرکزی هنری یا مبلمان باید در نقش نقطه ی تمرکز یا جلب توجه یک فضا قرار گیرد، استوار است. عناصری همچون رنگ، الگو و بافت باید به منظور ایجاد تاکید بر یک نقطه ی متمرکز خاص استفاده شوند. در حقیقت این عناصر باید به شیوه ای که در آن نقطه ی مرکزی بر سایر موارد دکوراسیون چیرگی دارد به کار روند. سایر مواردی که در اطراف نقطه ی مرکزی قرار می گیرند باید آن را کامل نموده و تضادی به وجود آورند که نقطه ی مرکزی را در الویت قرار دهد.

mabani tarahidakheli5 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

۵. کنتراست

کنتراست به تفاوت در درخشندگی یا رنگ اشیا اطلاق می شود که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد. در طراحی داخلی کنتراست از طریق سه عنصر رنگ، شکل و فضا به وجود می آید. مثلا با استفاده از بالش هایی با دو رنگ مخالف مانند سیاه وسفید می توان کنتراست ایجاد نمود و یک شی را متمایز ساخت.کنتراست همچنین با ترکیب دو یا چند شکل نیز به وجود می آید: مثلا با ترکیب آینه های گرد و کاناپه ی مستطیلی می توان به تعادل و پراکندگی توجه بین این دو شی رسید. همچنین می توان از طریق تقسیم یک فضا به دو فضای قابل استفاده ی مثبت و منفی کنتراست ایجاد نمود.

۶. میزان و نسبت

قوانین میزان و نسبت این اطمینان را به وجود می آورند که اشیا در یک فضا باید به یکدیگر مرتبط باشند. اندازه، شکل یا رنگ اشیا باید در بین آنها هارمونی ایجاد کرده و نسبت آنها نیز حفظ شود. مثلا یک محیط با سقف بلند نشان دهده ی این موضوع است که باید از مبلمان پایه بلند در آن فضا استفاده شود. همچنین بالش های کوچک بر روی یک کاناپه ی بزرگ ممکن است آن را ناتمام باقی بگذارد پس وجود هامونی و تناسب ضروری است.

۷. جزییات

جزییات مانند گیلاس های روی بستنی هستند، شاید زیاد به نظر برسند اما بدون آنها بستنی کامل نخواهد بود. حال ممکن است این جزییات تنها گلدوزی روی کاور یک بالش باشد و یا تنها رنگ این گلدوزی ها، همه ی جزییات
تاثیرات خود را در طراحی داخلی خواهند داشت و آنها را در ترکیب کلی متمایز می سازند. هنگامی که همه ی این قوانین را به درستی اجرا کردید وقت آن است که با افزودن جزییات زیبایی فضا را افزایش دهید.

mabani tarahidakheli6 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند
mabani tarahidakheli7 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند
mabani tarahidakheli8 - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند
decorasion - مبانی طراحی داخلی که هر طراحی باید بداند

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی دکوراسیون داخلی

سوال و جواب های مطرح شده در این بخش :

فضا، خط، شکل، نور، رنگ، بافت و الگو یک طراح داخلی باید به منظور ترتیب بندی این هفت عنصر به خوبی با این قوانین آشنایی داشته باشد.

بر روی وجود نوعی یگانگی و هارمونی در میان ۷ عنصر به کار رفته ، تاکید دارد. طراحی داخلی باید به صورت بصری افراد را به سمت درک یک فضا هدایت کند.

بله ، دوره های آموزش دکوراسیون داخلی را داریم .

ضمنا ورکشاپ های آنلاین رشته های دکوراسیون داخلی را نیز داریم .

برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

به گسترش منظم عناصر با وزن بصری یکسان و به منظور دستیابی به موازنه ی بصری اطلاق می شود. تعادل تنها هنگامی به دست می آید که وزن بصری عناصر به صورت برابر در محور یا نقطه ی مرکزی گسترده شده است.

تعادل از طریق سه روش مشهور قرینه سازی، نامتقارن سازی و محوری به دست می آید. در شیوه ی قرینه سازی، یک فضا به دو بخش مساوی به مرکزیت محور مرکزی تقسیم می شود.

قانون ریتم به ویژه به حرکت میان عناصر مختلف طراحی داخلی اشاره دارد. این حرکت برای حفظ شتاب بصری در میان عناصر با وزن های بصری مختلف ضروری است.

کنتراست به تفاوت در درخشندگی یا رنگ اشیا اطلاق می شود که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد. در طراحی داخلی کنتراست از طریق سه عنصر رنگ، شکل و فضا به وجود می آید.

Advertisement

.

  دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری
تصویرگران پویا اندیش
مدارک معتبر و قابل ترجمه
 

مطالعه بیشتر
انواع منابع نوری
پنج ایده‌ دکوراسیون اتاق کودک
معرق کاشی و زیباسازی دکوراسیون داخلی با استفاده از آن
چرا نمای خارجی منزل تا بدین حد مهم است ؟
تفاوت بین معماری و مجسمه سازی
نگاهی به باغسازی شرقی و غربی
طراحی اتاق خواب کودک شیک
مراحل طراحی منظر
انواع سقف
چند اشتباه رایج در چیدمان منزل
جزئیات مربوط به اجزای فضاهای داخلی
تفاوت بین طراحی خارجی و داخلی
طراحی کم هزینه برای مغازه های کوچک
اصول چیدمان اتاق پذیرایی
اهمیت وحدت و هارمونی در طراحی داخلی 
تفاوت طراح داخلی با دکوراتور در چیست ؟
ترفندهای تزیین سقف
سبک های طراحی کابینت فوق العاده برای آشپزخانه های مدرن
دکوراسیون مغازه
۲۷ سبک طراحی داخلی
۱۲ طراحی شگفت انگیز برای پنجره نمای بیرونی
۱۰ نکته برای طراحی اسکیس معماری
ساخت آبشار تزیینی ، آبنمای تزیینی
طبقه بندی و نظم دهی در دکوراسیون داخلی
رنگ سقف
نکاتی که قبل از خرید صندلی ناهارخوری باید بدانید
اتاق مطالعه
دکوراسیون منزل
طراحی اتاق خواب مستر
آیا چیدمان مبل را درست انجام می‌ دهید؟ 
شروع ثبت نام دوره های آموزش آنلاین و مجازی - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرام آموزش های دکوراسیون را پیگیری کنید
+