لوکوربوزیه و سه گانگی نور

نمای رو به جنوب موج‌های نور. کلیسای Saint-Pierre در شهر فیرمینی فرانسه.

لوکوربوزیه در معماری این سه بنای مقدس به طرز استادانه‌ای با تزئینات، بافت‌ها و شکاف‌ها بازی کرده است تا نوعی از معماریِ جنبشی را با نور خورشید ایجاد کند.
کلیسای رونشان، کلیسای Sainte Marie de La Tourette (دیر سنت ماری) و کلیسای سنت پیر در فرمینی هر یک نشان‌دهنده‌ی رویکردهای مجزای این معمار هستند که فضاهای تفکر برانگیز را با استفاده از نور ایجاد کرده است.
Henry Plummer، استاد مطرح دانشگاه الینویز، در کتاب خود به نام «Cosmos of Light: The Sacred Architecture of Le Corbusier» (جهان نور: معماری مقدس لوکوربوزیه) این سه بنا با استفاده از عکس‌های شگفت‌انگیزی که در طول 40 سال گرفته شده، تحلیل کرده است.

light Le Corbusier 1 -  لوکوربوزیه و سه ‌گانگی نور