طراحی میز پذیرش در محل کار

در این مطلب می خواهیم در مورد طراحی میز پذیرش بیشتر توضیح دهیم.
طراحی میز پذیرش محل کار، اولین بخشی است که مشتری با آن روبرو می شود؛
برای حل سوالات و مشکلات به سمت میز پذیرش هدایت می شوند
اعم از اینکه پذیرش رستوان، هتل، اداره و غیره باشد تفاوتی ندارد
و در هر کدام از این موارد باید به دکوراسیون و زیبایی محیط اهمیت داده شود
و در واقع در هنگام خروج نیز آخرین قسمتی که مشتری ها از آن عبور می کنند، پذیرش است.
اولین منطقه ی پر رفت آمد برای پذیرش در نظر گرفته می شود.
استفاده از یک تیم دکوراسیون داخلی برای شرکت و یا اداره خود نقش مهمی خواهد داشت.
یک طراحی دکوراسیون محل کار باید از نظر جذب مشتری و ارتباط بسیار مثبت باشد نه تنها از نظر دکوراسیون بلکه از نظر احساسی و اخلاقی باید وجود داشته باشد.

reception 1 - دکوراسیون داخلی پذیرش