چند نکته برای رنگ در دکوراسیون مغازه که می توانند خریدارن را تحت تاثیر قرار دهند:

رنگ در دکوراسیون مغازه تاثیر گذار می باشد،
خریداران اغلب چیزهایی که می خرند را براساس رنگ آنها انتخاب می کنند.
در واقع می توان گفت که تا 85 درصد دلیل خرید یک محصول نسبت به دیگری براساس رنگ آن می باشد.
تاثیر رنگ در دکوراسیون مغازه بر رفتار مصرف کننده فقط به کالاها محدود نمی شود.
رنگ اطراف مشتریان زمانیکه آنها در حال خرید می باشند نیز می تواند در خرید آنها تاثیر گذار باشد.
رنگ در دکوراسیون مغازه می تواند احساسات مختلفی ایجاد نماید.
در اینجا چند روش رنگ آمیزی فروشگاه ها که می توانند بر خریداران تاثیر گذارند را بیان می کنیم.

color shopping design 4 - رنگ در طراحی داخلی مغازه ها