دکوراسیون اتاق مطالعه

اتاق مطالعه معمولا فضایی از خانه است که
والدین برای مطالعه و به عنوان یک اتاق کار در نظر می گیرند
زیرا این مکان می تواند به عنوان مکان مطالعه بدون وجود فرزندان دیگر باشد
تا بتوانند روی کار و مطالعه تمرکز کافی داشته باشند.
از آنجائیکه کودکان باید نقش مهمی در خانه داشته باشند
پدر و مادر نیز اتاقی را برای مطالعه ی فرزندان خود انتخاب می کنند.
اتاق مطالعه برای فرزندان مکانی از منزل است تا آن ها بتوانند کار کنند،
پروژه ها و آثار هنری، کار با کامپیوتر و مطالعه را در آن با تمرکز انجام دهند.

  • study room 17 - اتاق مطالعه
  • study room 19 - اتاق مطالعه
  • study room 16 - اتاق مطالعه