آیا آموزش اسکیس برای معماری ضروری است؟ (هم بله و هم خیر)

ضرورت آموزش اسکیس در معماری همواره از سوال های چالش برانگیز
برای دانشجویان معماری است؛
نیازی نیست که مهارت خوبی در اسکیس داشته باشید،
اما باید ارزش اسکیس را به عنوان ابزاری برای تفکر و برقرای ارتباط درک کنید.
یکی از نگرانی‌های اصلی افراد برای تحصیل در رشته‎ی معماری، بحث مهارت در اسکیس است.
این نگرانی بعضاً از سایر مسائل مانند:
فیزیک، اجزاء فنی، نگارش یا پرزنت کردن پروژه و مدیریت انتقادات
بسیار پررنگ‌تر است.
و جالب اینجاست که نگرانی بابت اسکیس بسیار شایع است.
حتی آن دسته از افرادی که خود را در شاخه‌های هنری بااستعداد می‌دانند
نیز در مورد اسکیس‌های فنی یا پروژه‌هایی که از دانشجویان معماری در طول تحصیل خواسته می‌شود استرس می‌گیرند.

sketching architectural 4 - ضرورت آموزش اسکیس